رجایی شهر؛ زندانیان سیاسی از رفتن به هواخوری محروم گردیدند

رجایی شهر؛ زندانیان سیاسی از رفتن به هواخوری محروم گردیدند

روز گذشته، زندانیان سیاسی سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج به دستور مسئولان این زندان از رفتن به هواخوری محروم شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۱ خرداد ماه مسئولان زندان رجایی شهر کرج از رفتن زندانیان سیاسی سالن ۱۲ به هوا خوری ممانعت به عمل آوردند که ابن اقدام اعتراض زندانیان سیاسی را در پی داشته است.
لازم به یادآوری است؛ سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج فاقد هر نوع روزنه هوا بوده و پنجره سلول‌های بند با ورق آهن و سیمان پوشیده شده است، که این امر باعث افزایش سردردهای مزمن، اختلال در دستگاه تنفسی و دیگر مشکلات پزشکی برای زندانیان شده است