امام‌ جمعه سراوان « هشتاد درصد مردم سراوان فاقد اشتغال و درآمد پایدار هستند و زیر خط فقر زندگی می‌کنند.»

مولوی عبدالصمد ساداتی امام جمعه سراوان با اشاره به وضعیت معیشتی نامساعد مردم این شهروستان، خواستار بازگشایی گذرگاهها و معابر مرزی سراوان در استان سیستان و بلوچستان شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از سنت فید، امام جمعه اهل سنت سراوان اظهار داشت: با توجه به اینکه بیش از هشتاد درصد مردم سراوان فاقد اشتغال و درآمد پایدار هستند و زیر خط فقر زندگی می کنند برای تامین حداقل نیاز زندگی خود به مرز وابسته اند و نیز بسیاری بستگانشان آن طرف مرز سکونت دارند و نیاز به تردد دارند؛ استفاده از گذرگاهای مرزی  همچنان برای مردم ضروری است.
مولوی ساداتی خاطرنشان ساخت: مسئله ای که موجب دغدغه و نگرانی مردم سراوان و مرزنشینان شده دستور انسداد معابر و گذرگاه های مرزی است.
وی افزود: سالهاست که دولتمردان از رونق تجارت مرزی و استفاده مردم از این نعمت صحبت می کنند وحتی رسمی نمودن آن در جهت صادرات و واردات مطرح بوده که عملی نشده است بلکه همین  اندک استفاده از مزایای مرز که مردم مرزنشین  دلگرم بودند  تا قوت لایموت  و معاش زندگی فرزندان و خانواده خود را تامین کنند گرفته شده است.
خطیب جمعه اهل سنت سراوان مرز را بویژه برای سراوان که از محروم ترین شهرهای کشور است یک نعمت و فرصت دانست و تصریح کرد: استفاده از مزایای مرز در جهت رونق تجارت و اقتصاد، بهبود معیشت  و تردد برای عموم مردم باشد چرا که امروز مردم این منطقه یک کار ساده و شغلی که بتوانند مایحتاج زندگی خود را تامین کنند ندارند در حالیکه تمام مرز مسدود است امید مردم مرزنشین محروم از امکانات اولیه و زیر خط فقر فقط همین گذرگاههای کنترل شده بود که اکنون دو هفته ای است که مسدود شده و اجازه رفت و آمد هم داده نمی شود.
مولوی ساداتی با اشاره به مراجعات مردم و اظهار رنج و گله مندی آنان از انسداد معابر مرزی گفت: در این منطقه که نه اشتغال پایدار ایجاد شده و نه کارخانه ای تاسیس شده؛ انسداد گذرگاههای مرزی بر مشکلات می افزاید، بعضی ازمردم بیکار برای تامین نیازهای اساسی زندگی خود دست به کارهایی می زنند که موجب ناهنجاری های اجتماعی و نا امنی می شود و نتیجه آن قبلا قاچاق و داغدار شدن بعضی از خانواده ها در از دست دادن عزیزانشان بوده است.