برنامه روز يکشنبه 7 ماه می 2017 برابر با 17 ارديبهشت ماه 1396

گفتگو با جناب حميد رضا توسليان از آسيب ديدگان فاجعه کهريزک + گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد انتخابات  رياست جمهوری 1396.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.