اخراج دکتر طاووسی، درویش گنابادی، از سازمان میراث فرهنگی

دکتر محمدعلی طاووسی، از دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی و پژوهشگر  حوزهٔ تصوف و عرفان و کارشناس حقوقی سازمان میراث فرهنگی پس از ۱۶ سال سابقهٔ خدمت، به دستور مراکز امنیتی از این نهاد اخراج شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از مجذوبان نور، در رأی اعلامی هستهٔ گزینش سازمان میراث فرهنگی، علت این برکناری، نامهٔ اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات مبنی بر درویشی و گرایش وی به طریقت نعمت‌اللهی گنابادی اعلام شده است.
رأی مراکز اطلاعاتی و گزینشی مبنی بر اعمال محدودیت و محرومیت‌های اجتماعی برای دراویش گنابادی در حالی صورت می‌گیرد که «درویشی» در هیچ‌یک از قوانین و مقررات جرم‌انگاری نشده و قانون اساسی ایران هرگونه تعدی به حقوق اجتماعی شهروندان به بهانه‌های امنیتی را ممنوع دانسته است.