سه شهروند بهایی در مشهد به زندان محکوم شدند.

عکس ‏‎Bahainews‎‏

شایان تفضلی، سینا اقدس زاده و خشایار تفضلی به اتهام تبلیغ علیه نظام در شعبه هشت دادگاه انقلاب مشهد هر کدام به یک سال زندان محکوم شدند.
بنابرگزارش مجموعه خبری بهایی نیوز این سه شهروند بهایی پیشتر در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۱ توسط ماموران امنیتی شهر مشهد بازداشت شدند. سینا اقدس زاده ۴۷ روز بازداشت، خشایار تفضلی ۲۳ روز و شایان تفضلی پس از۴۶ روز بازداشت با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند.

دادگاه این سه شهروند بهایی پیشتر در بهمن ماه سال گذشته در دوجلسه به ریاست قاضی منصوری در شعبه ۸ دادگاه انقلاب مشهدبود برگزار شده بود که روز گذشته احکام این شهروندان اعلام شد.

شایان تفضلی پیشتر در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۰ به مدت ۶۶ روز و همچنین در تاریخ های ۲۱ تیر ۱۳۹۱ و ۱۲ خرداد ۱۳۹۳ توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود.

هزاران نفر از پیروان آیین بهایی پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی زندانی، شکنجه یا اعدام شده‌اند. بسیاری دیگر از پیروان این آئین نیز از سایر حقوق اجتماعی خود مانند حق تحصیل یا کار محروم شده‌اند.