اعدام یک زندانی در زندان عادل آباد شیراز پس از اجرای حکم « قطع دست »

یک زندانی با اتهام قتل و سرقت، سحرگاه دیروز و ده روز پس از اجرای حکم «قطع دست»، در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد.
به گزارش تارنگار حقوق بش در ایران، سحرگاه دیروز، سه شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۶، حمید معینی، در زندان عادل آباد شیراز به اتهام قتل اعدام شد.
لازم به ذکر است که حکم «قطع دست» این زندانی که قسمتی از محکومیت او بود، حدود ده روز قبل در این زندان به اجرا درآمده بود.
حمید معینی متهم شده بود که در سال ۱۳۹۳ یک زن باردار ۵ ماهه و برادر او را به قتل رسانده و طلاهای آنان را نیز به سرقت برده است؛ دستگاه قضایی پس از محاکمه از بابت سرقت، حکم قطع دست و از بابت قتل، حکم اعدام برای وی صادر کرد.