برنامه روز يکشنبه 16 ماه آوريل 2017 برابر با 27 فروردين ماه 1396

گفتگو با جناب دکتر مهدی خزعلی  در مورد انتخابات و کانديداتوريش برای رياست جمهوری 1396 + جناب غلام عسگری فعال حقوق کارگری  در مورد  سردار بی بی مريم بختياری.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.