آدم‌ ربایی و اذیت و آزار دختر جوان با عنوان گشت ارشاد

صبح دیروز دادگاه کیفری تهران مرد جوانی را محاکمه کرد که با معرفی خود به عنوان «مامور گشت ارشاد» دختر جوانی را ربوده و او را آزار داده بود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مهرماه سال گذشته دختری جوان با مراجعه به کلانتری خبر داد که مردی پس از معرفی خود به عنوان «مامور گشت ارشاد» اقدام به ربودن او، سرقت کیفش و آزار و اذیت وحشیانه او کرده است.
خبرگزاری رکنا گزارش داده است که ماموران پس از چند روز جست‌وجو متهم را پیدا کردند که با اتهام سرقت در زندان به سر می‌برد.
محاکمه این شخص صبح دیروز با اتهام «جعل عنوان»، «آدم‌ربایی» و تجاوز در شعبه یازدهم دادگاه کیفری تهران برگزار شد.
رواج بی‌ضابطه و بی‌رویه گشت‌های ارشاد موجب شده است تا عده‌ای با معرفی خود به عنوان «مامور گشت ارشاد» و تهدید و ارعاب شهروندان اقدام به اخاذی، آدم‌ربایی و مواردی از این دست کند.
فعالان حقوق بشر وجود گشت‌های ارشاد را ناقض حقوق شهروندان و سلب‌کننده امنیت آنان می‌دانند.