صدور حکم شلاق برای یک زن و مرد به اتهام “رابطه نامشروع”

دادگاه کیفری استان تهران، زن و مرد جوانی را به اتهام “رابطه نامشروع و مشارکت در قتل” به ترتیب به شلاق و زندان محکوم کرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دستگاه قضایی در پرونده ای که در سال ۹۵ گشایش یافته، برای یک زن و مرد جوان به اتهام رابطه نامشروع حکم شلاق صادر کرده است.
رسیدگی به این پرونده در دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی اصغر عبداللهی و با حضور قاضی کیخا-مستشار- انجام شده است.
بر اساس تصمیم دادگاه، مرد ۴۳ ساله به اتهام قتل غیر عمد به ۱۰۰ سال حبس و پرداخت دیه کامل مرد مسلمان محکوم شد و زن جوان نیز به اتهام مشارکت در قتل با حکم پنج سال حبس روانه زندان شد.
همچنین قضات دادگاه، هریک از متهمان را به اتهام ارتباط نا مشروع به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم کردند.