درخواست پول از زندانیان در ازای انتقال داخلی آنان در زندان زاهدان

مسئولین زندان زاهدان برای انتقال زندانیان از بندی به بند دیگر هزینه یک‌میلیون تومانی دریافت می‌کنند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در زندان زاهدان، زندانیانی که درخواست انتقال از بندی به بند دیگر زندان را داشته باشند، می‌بایست مبلغ یک‌میلیون تومان به محسن خواجه، مدیر داخلی زندان مرکزی زاهدان، پرداخت کنند.
برخی از زندانیان به خاطر وجود یکی از بستگانشان در بندهای دیگر زندان مرکزی زاهدان تقاضای انتقال می‌کنند.
کمپین فعالین بلوچ همچنین گزارش کرده است؛ محسن خواجه سهمیه و جیره نان زندانیان را کم کرده است و خودش نان وارد کرده و به قیمت ۳۰۰۰ تومان به زندانیان می‌فروشد.
زندانیانی که واریزی و توانایی خرید نان ندارند بعضاً “گرسنه می‌خوابند”.
پیش‌ازاین خانواده یکی از زندانیان در تماس گفته بود: “ما مجبور هستیم همیشه برای عزیزان خود که در زندان هستند پول ارسال کنیم تا برای خودشان از بوفه زندان غذا تهیه کند”
این خانواده که نخواست نامشان فاش شود افزود:” بسیاری از زندانیان که خانواده آنها توانایی مالی ندارند و نمی‌توانند برای عزیزان خود پول ارسال کنند مجبورند در گرسنگی بمانند چون در زندان به‌اندازه کافی به آنها غذا نمی‌دهند”