پس از نزدیک به چهار دهه ورود ایرانیان بدون ویزا به خاک آمریکا آزاد شد

نیکولا استورجنورود ایرانیان به خاک آمریکا بدون ویزا – از وعده تا عمل

آقای ترامپ در واکنش به تحریمهای اخیر دولت ایران بر علیه برخی از شرکتهای آمریکائی، اعلام کرد که از اول ماه میلادی آینده ورود ایرانیان به خاک آمریکا را بدون داشتن ویزا -یا صدور ویزا در مبادی ورودی- آزاد اعلام خواهد کرد تا پاسخی مناسب به تحریمها از جانب ملت ایران به حکومت اسلامی داده شود.

پیش بینی میشود موج بزرگی از ایرانیان برای ورود به خاک آمریکا اقدام نمایند.

آقای ترامپ پیشتر ورود ایرانیان را ممنوع کرده بود که این حرکت در تعارض کامل با مصوبه قبلی اوست.

سخنگوی کاخ سفید در ارتباط با این خبر و تاریخ قطعی برای اجرائی شدن آن به خبرنگار بی بی سی گفت

ما در سیاستهای خارجی خود همواره برای ملت ایران با سابقه فرهنگی درخشان احترام قائلیم و اعتقاد داریم که مشکل بین دولتمردان دو کشور نمیبایست باعث ایجاد شکاف بین مردم دو کشور گردد. وی همچنین با اشاره به مشاغل مهم و استراتژیکی که در حال حاضر در دست ایرانیان مقیم آمریکا میباشد اضافه کرد که امیدوار است این حرکت گام مثبتی در ایجاد اعتماد بین ایرانیان مقیم آمریکا و آمریکا بردارد.

وی همچنین با اشاره به نزدیکی فرهنگ مردم دو کشور و تقارن اول ماه اوریل با سیزده به در باستانی ایرانیان، آن را یک اتفاق شگفت انگیز توصیف کرد و اضافه کرد چنین تقارنی باعث خوشحالی مردم آمریکا و ایران خواهد بود.

با انتشار این خبر موج بزرگی از درخواستها برای خرید بلیت آمریکا به خطوط هواپیمائی رسیده است، اما از آنجا که این فرمان هنوز به صورت کامل عملیاتی نشده است، هنوز هیچیک از خطوط هواپیمائی قادر به فروش بلیت بدون ویزا به ایرانیان نیستند. خط هواپیمائی امارات تصمیم به ایجاد پروازهای مستقیم از تهران به مقصد چند شهر بزرگ آمریکا به صورت مستقیم نموده است که مورد استقبال شدید قرار گرفته است.