کوروش زعیم: امنیت زندانیان در بند عمومی زندان اوین تأمین نمی‌شود

کوروش زعیم، زندانی سیاسی محبوس در بند هشت زندان اوین که هم‌اکنون در مرخصی درمانی به سر می‌برد، در گفت‌وگویی تأکید کرد که تدابیر امنیتی برای حفظ جان زندانیان در بندهای عمومی زندان اوین اعمال نمی‌شود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، کوروش زعیم که دوره حبس را در بند عمومی زندان اوین (بند هشت) طی می‌کند، اظهار می‌دارد که در این بند زندانیان مالی و بزهکاری و سیاسی و امنیتی همه باهم هستند و مسئله امنیتی آنجا اعمال نمی‌شود.
وی به رادیو فردا گفت که این یک مرخصی درمانی است چون یک عمل جراحی در بیمارستان داشته و برای گذراندن دوران نقاهت در خانه پنج روز مرخصی گرفته که روز چهارشنبه ۹ فروردین این مرخصی تا پس از سیزده بدر تمدید شده است.
این فعال سیاسی با اشاره به یک محکومیت سه ساله تعلیقی در سال ۹۰ و حکم یک سال حبس تعزیری در سال ۹۴ و بعد تبدیل حکم سه سال تعلیقی به تعزیری می‌گوید که مجموعاً به چهار سال حبس محکوم شده که اکنون حدود هشت ماه و نیم در زندان بوده است.
این عضو برجسته جبهه ملی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا با کوشندگان حقوق بشر و زندانیان سیاسی سرشناس همبند بوده است، به «آرش صادقی» و شرایط وخیم سلامت وی پس از هفتاد روز اعتصاب غذا اشاره می‌کند و بیانیه‌ای که به نشانه پشتیبانی از او در زندان صادر کرد با این عنوان که «بابی سندز ایران نامش آرش است».
کوروش زعیم درباره امکان آزادی پیش از پایان دوره محکومیتش می‌گوید در صورت ادغام دو مورد محکومیتش که هر دو را در پیوند با فعالیت خود در جبهه ملی ایران می‌داند با سپری شدن یک سوم دوره محکومیت امکان آزادی مشروط وجود دارد.
این کنشگر سیاسی تاکنون بارها بازداشت و زندانی شده است.
کوروش زعیم آثاری را تألیف و ترجمه کرده است که انتشاریافته‌اند.