احراز هویت ۲۲ زندانی محکوم به اعدام از جمله یک کودک-متهم در زندان مرکزی همدان

در زندان مرکزی همدان دست‌کم ۲۲ زندانی با حکم اعدام نگهداری می‌شوند که حکمشان به تأیید دیوان عالی رسیده؛ یکی از این محکومین در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در زندان مرکزی همدان دست‌کم ۲۲ زندانی با اتهامات مرتبط با “مواد مخدر” و “قتل” زیر حکم اعدام به سر می‌برند که احکام ایشان به تأیید دیوان عالی کشور رسیده و اجرای حکم اعدامشان قریب‌الوقوع است.
سازمان حقوق بشر ایران گزارش کرد؛ یکی از این زندانیان که هویت وی توسط این سازمان به‌دست‌آمده “کیوان حسنی” نام دارد که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته است.
زندان مرکزی همدان حدود ۲۵۰۰ زندانی از جرائم مختلف را در خود جای داده است و گزارش‌های مختلفی از بدرفتاری با زندانیان بخصوص زندانیان محکوم به مرگ دریافت شده است. اکثر زندانیان این زندان را زندانیان مرتبط با مواد مخدر، قتل عمد، مهریه و سارقین تشکیل می‌دهند.
لیست زیر هویت این ۲۲ زندانی محکوم به اعدام به ترتیب نام، نام خانوادگی، سن، شهری که زندانی اهل آنجاست، اتهام و سال دستگیری وی را ذکر می‌کند:
کیوان حسنی- ۱۹ ساله-  اهل ایلام- اتهام قتل عمد- دستگیری ۱۳۹۰
تیمور یاوری- ۳۱ ساله- اهل فومن- اتهام مواد مخدر- دستگیری ۱۳۸۹
حسن خالقی-۲۹ ساله- اهل دهگلان- اتهام مواد مخدر- دستگیر ۱۳۹۰
علی رشادت- ۴۲ ساله- اهل کرمانشاه- اتهام مواد مخدر- دستگیری ۱۳۹۰
اسماعیل عباسزاده- ۳۷ ساله- اهل همدان- اتهام قتل عمد- دستگیری ۱۳۹۳
یاسین احمدی اقدم-  ۳۵ ساله- اهل ماکو- اتهام مواد مخدر- دستگیری ۱۳۹۱
محمد سلیم بهاری- ۴۱ ساله- اهل همدان- اتهام قتل عمد- دستگیری ۱۳۹۰
سعید زارع-  ۲۷ ساله- اهل کرمانشاه- اتهام مواد مخدر- دستگیری ۱۳۹۱
ابراهیم دادخواه- ۳۷ ساله- اهل سردشت- اتهام مواد مخدر- دستگیری ۱۳۹۲
طاهر بابا رسولی- ۴۴ ساله-  اهل کامیاران- اتهام مواد مخدر- دستگیری ۱۳۸۹
مظفر عفت نیا- ۲۹ ساله- اهل جوانرود- اتهام مواد مخدر- دستگیری ۱۳۹۱
رشید علی آقایی- ۲۷ ساله- اهل مهاباد- اتهام قتل عمد- دستگیری ۱۳۸۶
محسن حسنزاده- ۳۸ ساله-  اهل همدان- اتهام مواد مخدر- دستگیری ۱۳۹۲
حشمت عباس گروسی- ۴۱ ساله- اهل قروه- اتهام مواد مخدر- دستگیری ۱۳۹۱
جمیل پناهی- ۳۲ ساله-  اهل کرمانشاه- اتهام مواد مخدر- دستگیری ۱۳۹۲
عمران عسکردشت- ۳۰ ساله- اهل همدان- اتهام قتل عمد- دستگیری ۱۳۸۹
حسن درویش نجاری- ۳۲ ساله-  اهل تکاب- اتهام قتل عمد- دستگیری ۱۳۸۹
اسکندر بخشوده اصل- ۳۸ ساله-  اهل سنندج- اتهام مواد مخدر – دستگیری ۱۳۹۲
قربان علی آذرخیر- ۴۵ ساله-  اهل کرمانشاه- اتهام مواد مخدر- دستگیری ۱۳۹۱
بختیار لیلی نژاد- ۳۱ ساله- اهل دهگلان- اتهام قتل عمد- دستگیری ۱۳۸۹
علی رسولی- ۲۸ ساله- اهل سردشت- اتهام مواد مخدر- دستگیری ۱۳۹۳
حسین عبیدی- ۳۲ ساله- اهل قروه- اتهام قتل عمد- دستگیری ۱۳۹۲