پیام نوروزی وحید صیادی‌نصیری، زندانی سیاسی محروم از مرخصی در زندان اوین

وحید صیادی‌نصیری، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین که از حق مرخصی نوروزی محروم است، در پیامی از داخل زندان، ضمن تبریک ایام نوروز، عنوان داشته است “امیدوارم روزی برسد که هیچ زندانی سیاسی و عقیدتی در کشورمان نداشته باشیم و همه انسان‌ها از هر تبار و با هر باوری در کنار هم با سازش و آرامش زندگی کنند.”
متن کامل این پیام نوروزی که برای انتشار در اختیار تارنگار حقوق بشر در ایران قرار گرفته است، در پی می‌آید:
“اورمزد روز از ماه فروردین را در حالی به سرور می‌نشینیم که جدا از تمام جذابیت‌ها و زیبایی‌های دلپذیری که فصل بهار دارد، جمشید پادشاه ایرانی، عدل و داد را برای توده مردم به ارمغان آورد و در پیکار با دیوان و سیاهان به پیروزی رسید و مردمان به شکرانه‌اش چنین زیبا به سرور و پای‌کوبی می‌نشینند.
سالی که گذشت با تمام امیدها و آرمان‌هایی که در دل و چان پروراندیم، سال خوبی نبود؛ چراکه در اثر ناشایستگی حاکمان شاهد از دست دادن هم‌وطنان آتش‌نشان و سیل ویرانگر در اقصار نقاط کشور و وضعیت ناگوارو روزافزون معیشتی هم‌وطنانمان بودیم که این نیز به بس نوبه خود به الام ما افزود.
از فره ایزدی برای تمام ایرانیان رحمت، برکت و شادمانی خواستارم.
نوروز در فرهنگ ما ایرانیان نماد نوزایی، نور و زندگی است و به ما نوید عشق و امید می‌دهد و می‌گوید پلیدی و تاریکی با همه سختی‌هایش رفتنی است.
با خردورزی که در مردم فرهیخته و پاک آیین آریا قوم می‌شناسم، امیدوارم با تلاش توده مردم، کشورمان به آن نقطه بایستنی و شایسته که در تاریخ سراغ داریم، برسد و نام ایران و ایرانی بر عرصه گیتی فروزان بماند.
درنهایت امیدوارم روزی برسد که هیچ زندانی سیاسی و عقیدتی در کشورمان نداشته باشیم و نظاره‌گر اجرای نسخ صریح قانون و آزادی بیان و عقیده که از ابتدایی‌ترین حقوق هر انسانی هست در میهنمان که نامش یادآور منشور حقوق بشر کوروش کبیر است، باشیم، تا همه انسان‌ها از هر تبار و با هر باوری در کنار هم با سازش و آرامش زندگی کنند.
پاینده ایران
وحید صیادی‌نصیری