پیرو احضار کاک حسن امینی مفتی و حاکم شرع مردمی کردستان به دادسرای ویژه ی روحانیت همدان ٬ ایشان صبح روز شنبه ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۵ در این دادسرا حضور یافتند.

دادستان محترم ویژه ی روحانیت همدان ٬ سه مورد اتهام با عناوین تبلیغ علیه نظام ٬٬ تشویش اذهان عمومی ٬ و ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی را به ایشان تفهیم اتهام نمودند.
رییس شورای مجمع فقهی جمعی از علمای اهل سنت مناطق کرد نشین ٬٬ ضمن مردود دانستن اتهامات وارده ٬ به سؤالات مطرح شده پاسخ دادند.
در نهایت کاک حسن امینی بعد از یک و نیم ساعت٬ بدون صدور هیچ نوع قرار تأمینی از دادسرا خارج شدند.
یادآوری میشود نحوه ی رفتار و برخورد آقای بیگلری دادستان ویژه ی روحانیت همدان با کاک حسن امینی توأم با ادب و احترام کامل بوده است.
پایگاه اطلاع رسانی مکتب قرآن کردستان از تمامی مردم آزاده که به انحاء مختلف پیگیر سرانجام قضیه ی استاد کاک حسن امینی بودند ٬ نهایت قدردانی را به عمل آورده و برای همه آرزوی سربلندی و سعادت در دنیا و قیامت داریم.

Bild könnte enthalten: 1 Person