برنامه روز يکشنبه 5 مارس 2017 برابر با 15 اسفند ماه 1395

پخش کاری از همنشين بهار ” چهار فصل ويوالدی” …. + پخش سخنان محمد نوريزاد در مورد آشتی نکردن خامنه ای باخاتمی ودلايل آن و روشنگری در مورد لای در گذاشتن حضرت فاطمه…

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.