پرونده شکایت سعید حسین زاده موحد جهت تحقیق به حفاظت اطلاعات سپاه ارجاع شد

 

پرونده شکایت سعید حسین زاده موحد جهت تحقیق به حفاظت اطلاعات سپاه ارجاع شد

روز چهارشنبه ۴ اسفندماه ۱۳۹۵ شعبه دوم دادیاری دادسرای نظامی، پرونده شکایت سعید حسین زاده موحد را جهت تحقق و بررسی به حفاظت اطلاعات سپاه ارجاع داد.

به گزارش بام، ارگان خبری بنیاد اکبر محمدی؛ شعبه دوم دادیاری دادسرای نظامی، طرح شکایت سعید حسین زاده موحد، در خصوص بازداشت و بازجویی غیرقانونی را بعد از بررسی های اولیه، به حفاظت اطلاعات سپاه ارجاع داده است.

شایان ذکر است که ارگان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، مسئولیت رسیدگی به تخلفات نیروهای پاسدار را بر عهده دار است و پرونده مذکور نیز به همین منظور برای تحقیق، در خصوص طرح شکایت حسین زاده موحد به این ارگان ارجاع شده است.

لازم به یادآوری است که؛ سعید حسین زاده موحد برای نخستین بار در مهرماه ۱۳۹۳ از سوی مأموران سپاه در منزل شخصی بازداشت و به سلول های انفرادی ۲-الف زندان اوین منتقل شده بود وی در دادگاه بدوی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه، به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به هفت سال زندان محکوم شد این درحالی است که حکم صادره  در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر توسط قاضی زرگر عینا تأیید شد.

این زندانی سیاسی و فعال کودک، در حالی که در مورخه ۲۱ تیرماه سال جاری مرخصی استعلاجی خود را پشت سر می گذاشت پس از مراجعه به دادستانی تهران جهت ارائه مدارک پزشکی و تمدید مرخصی، مجددا بازداشت و به زندان اوین بازگردانده شده بود.

سعید حسین زاده موحد هم اکنون به دلیل بازداشت و بازجوئی های غیرقانونی طرح شکایت کرده و پرونده شکایت وی در دست بررسی قرار دارد.