انتقال مجدد دو زندانی در دیزل آباد جهت اجرای حکم اعدام

دو زندانی محکوم به مرگ که طی هفته‌های گذشته یکبار اعدامشان به تعویق افتاده بود مجدد در زندان دیزل آباد کرمانشاه به سلول انفرادی منتقل شدند تا طی روزهای آینده حکم اعدام در موردشان اجرا شود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از سازمان حقوق بشر، صبح روز پنجشنبه ۲۸ بهمن ماه دو زندانی که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند، در زندان دیزل آباد کرمانشاه به سلول انفرادی منتقل شدند.
این دو زندانی پیشتر روز پنج شنبه ۱۴ بهمن ماه جهت اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بودند اما روز شنبه ۱۶ بهمن ماه  به دلیل برگزاری جشنهای مربوط به دهه فجر به سلول‌های خود بازگشتند.
یکی از این زندانیان که به گفته بستگانش بیگناه است “محمدکریم عزیزپناه” ۴۳ ساله و فرزند عمر نام دارد. وی سال ۱۳۹۱ به اتهام حمل ۳ کیلو و ۳۵۰ گرم شیشه در کرمانشاه بازداشت و ۱۱ آذر ماه سال ۱۳۹۲ در دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شد.
یکی از بستگان این زندانی گفته بود: “محمدکریم صاحب دو فرزند است، این مواد به هیچ وجه مال او نبوده. او مسافرکش بود و مسافر برده بود که نرسیده به کرمانشاه دستگیر شد و دیگر برنگشت.”
زندانی دیگر که به سلول انفرادی منتقل شده “حمیدرضا ریباز” ۳۵ ساله نام دارد. وی سال ۱۳۸۵ با اتهام ۲ کیلو شیشه و ۲۰۰ گرم کراک بازداشت و سال ۱۳۹۰ در دادگاه کرمانشاه به اعدام محکوم شد.