معاون ستاد حقوق بشر قوه قضائیه: ما قصاص را اعدام تلقی نمی کنیم ؛ قصاص یک حکم اسلامی و قانونی است

عکس ‏‎Hadi Zareh‎‏
معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با اشاره به این مطلب که قصاص را اعدام تلقی نمی‌کنیم قصاص یک حکم اسلامی و قانونی است گفت: عموماً ۹۳ درصد اعدام‌ها در ایران ناظر بر جرائم مرتبط با مواد مخدر است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، غریب آبادی معاون بین‌الملل ستاد حقوق بشر در حاشیه بازدید ۲۴ نفر از سفرای کشورهای آسیایی، اروپایی و آفریقای از کانون اصلاح تربیت در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم بیان کرد: از ۳۰ سفیر کشورهای مختلف دعوت کنیم تا این سفرا از نزدیک کانون و نحوه دادرسی قضائی کشور ما را ملاحظه کنند و با قضات مربوطه بدون واسطه صحبت کنند.
غریب آبادی افزود: هدف اصلی از برگزاری این بازدید ارائه دستاوردها و تجربیات ما به کشورهای دیگر است و در جلسه امروز نیز مطرح کردیم که ما آمادگی کافی را در زمینه تبادل دادرسی عادلانه برای کودکان را باکشورهای دیگر داریم.
وی مطرح کرد: کشور ما آماج برخی از اتهامات در حوزه حقوق بشر است و در همین راستا هدف ما از دعوت سفرا این بود که این نکته روشن شود که اتهامات وارد شده به کشور ایران بی‌اساس است.
غریب آبادی گفت: نکته‌ای که باید اشاره شود این است که ما مجازات‌هایی که درباره سلب حیات در نظام حقوقی و جزایی داریم عموماً و به‌طور کلی ناظر بر سه دسته است یک دسته جرائم تروریستی یک دسته جرائم مرتبط با مواد مخدر و دسته دیگر هم بحث قصاص است که دستورات قبل نفس اتفاق می‌افتد.
وی افزود: ما قصاص را اعدام تلقی نمی‌کنیم قصاص یک حکم اسلامی و قانونی است اما در دو دسته دیگر قتل اعدام مطرح می‌شود.
معاون بین‌الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: عموماً در ۹۳ درصد اعدام‌ها در ایران ناظر بر جرائم مرتبط با مواد مخدر است و در آن حد کمی هم که ناظر بر قصاص است سیاست دستگاه قضایی ایران این است که در واقع با کمک مؤسسات غیر دولتی زمینه را برای جلب رضایت خانواده مقتول فراهم کند.
این مقام قضایی توضیح داد: همان‌گونه که در قرآن کریم بر قصاص تاکید شده است بر بخشش هم تاکید وافری شده است و بخشش بر قصاص ترجیح داده شده است.
غریب آبادی گفت: هرچند قصاص یک حق خصوصی است و حق حاکمیت نیست ولی سیاست نظام قضایی ایران این است که تا جایی که امکان دارد در جهت جلب رضایت عمومی اولیای دم حرکت کند.