محاکمه‌ی مدیرعامل خبرگزاری دانشجو به‌صورت غیابی: “هیچ احضاریه‌ای از طرف دادگاه دریافت نشده بود”

مدیرعامل خبرگزاری دانشجو درباره رای امروز هیات منصفه مطبوعات گفت: هیئت منصفه این رای را بدون استماع دفاعیات و به صورت غیابی صادر کرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، هادی قاسمی در پاسخ به سئوالی پیرامون رای صادره هیئت منصفه دادگاه مطبوعات درباره این خبرگزاری گفت: این خبر را از رسانه‌ها شنیدم و از برگزاری جلسه دادگاه اطلاعی نداشتم.
وی افزود: هیچ احضاریه‌ای از طرف دادگاه محترم دریافت نشده بود و هیئت محترم منصفه این رای را بدون استماع دفاعیات و به صورت غیابی صادر کرده است.
مدیرعامل خبرگزاری دانشجو در پایان گفت: منتظر رای قطعی دادگاه هستیم تا متعاقب آن در صورت لزوم درخواست واخواهی را به دادگاه اعلام نمائیم.