برنامه روز يکشنبه 5 ماه فوريه 2017 برابر با 17 بهمن ماه 1395

گفتگو با جناب ابراهيم احراری در مورد شرايط سخت اهل سنت در ايران + گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد شرايط بحرانی امروز ايران با سياست جنگ طلبی هر دو رژيم متخاصم.

برای دانلود فال صوتی روی فلش کليک کنيد.