دستگیری اعضای چند کانال و گروه تلگرامی

خبرگزاری فارس از دستگیری مدیران و اعضای چندین گروه و کانال تلگرامی خبر داده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مدیران و اعضای چندین گروه و کانال تلگرامی با نام «گارد جاویدان»، از سوی نیروهای امنیتی شناسایی و دستگیر شدند.
دلیل دستگیری این افراد فعالیت “ضدانقلابی” عنوان شده است.