مصاحبه روز يکشنبه 29 ژانويه 2017 با جناب زرتشت احمدی راغب

گفتگو با جناب زرتشت احمدی راغب در مورد شرايط زندانی شدن خودش و بقيه زندانيان سياسی و نظرش در مورد  سياست خارجی ترامپ در رابطه با مردم ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.