بیش از ۷۰ درصد کودکان کار در ایران از اتباع خارجی هستند

بر اساس برآوردهای رییس سازمان تأمین اجتماعی «بیش از ۷۰ درصد کودکان کار از اتباع خارجی هستند». وی ضمن توضیح در خصوص فعالیت‌های سازمان تحت مسئولیت خود بیان داشت که این سازمان ۲۶۴۰ کودک کار را تحت پوشش خود قرار داده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، بر اساس گفته رییس سازمان تأمین اجتماعی؛ دو سوم کودکان کار ایران را کودکان پناهنده تشکیل می‌دهند که غالباً کودکان افغانستانی هستند, این کودکان به دلیل نداشتن اجازه اقامت والدینشان در ایران از امکان تحصیل محرومند, اقامت غیرقانونی و فقر خانواده سبب شده که این کودکان یا در خیابانهای شهرها به مشاغل کاذب بپردازند و یا در کارگاههای اطراف شهرها با کمترین دستمزد و شرایط غیر انسانی مشغول به کار شوند.
رادیو زمانه گزارش کرده است؛ گرچه آماری از کودکان کار در ایران وجود ندارد اما مسلم است ۲۶۴۰ کودک کار که تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی‌اند درصد بسیار ناچیزی از کودکان کار ایران را تشکیل می‌دهند.
نتایج سرشماری سال ۷۵ حاکی است که بیش از نیم میلیون از شاغلان کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند. اما کار کودکان اغلب به ثبت نمی‌رسد و علاوه بر کودکانی که در کارگاه‌ها در بدترین شرایط به کار می‌پردازند، تعداد زیادی کودک در خیابان‌ها به گدایی و کارهای کاذب مشغولند.
جامعه‌شناسان و نهادهای حمایت از کودکان کار تعداد آن‌ها را بیش از یک میلیون برآورد می‌کنند.