گام به گام حلقه‌های مفقودهِ قتل هاشمی رفسنجانی‌ تکمیل میشود . در تازه‌ترین رویداد :دفتر یاسرو مشاوران اکبر هاشمی رفسنجانی در مرکز تحقیقات مجمع مهروموم شد. گزینه بعدی احتمالى تک دوره‌ای شدن دوران ریاست جمهوری حسن روحانی است
حصرهاشمی رفسنجانی و خانه نشین سازی وی به شیوه منتظری قبل مرگ امکان نداشت و همینک به حذف همه گزینه‌های همگون به هاشمی دست زده اند.
رسانه های ایران می‌گویند که دفتر یاسر هاشمی رئیس دفتر و همچنین مشاوران اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرکز تحقیقات استراتژیک که وابسته به مجمع است امروز مهروموم شده است.
یاسر هاشمی فرزند آقای هاشمی رفسنجانی رئیس دفتر او در مرکز تحقیقات استراتژیک وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. مرتضی الویری از مشاوران آقای هاشمی رفسنجانی در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا مهروموم دفتر مشاوران او در “همه حوزه ها” را تایید کرده است.الویری گفته “دو روز قبل تلفنی موضوع پلمپ دفتر را اطلاع دادند و روز گذشته گفتند موقتا جایگزینی برای دفتر در مکانی دیگر در نظر گرفته می‌شود اما امروز گفتند این جایگزین مشخص نشده و به بنده اعلام شد تا شنبه و تا مشخص شدن وضعیت صبر کنم”.