تهدید محمد صابر ملک رئیسی توسط قاضی در زندان اردبیل

#حقوق بشر #ایران
زندانی سیاسی صابر ملک رئیسی در دوازدهمین روز اعتصاب غذا بجای رسیدگی پزشکی مورد تهدید قاضی قرار گرفت.
وی از بیماری داخلی رنج می برد و نیاز به عمل جراحی دارد، بجای مرخصی استعلاجی توسط قاضی تهدید شده است.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ، صابر ملک رئیسی زندانی سیاسی بلوچ در زندان ارومیه مورد تهدید قرار گرفته و مسئولین زندان به وی گفته اند: فکر می کنی محکومیت ده ساله خودت را تمام می کنی و از اینجا می روی؟ نه بلکه جنازه تو از زندان بیرون می رود.
به گفته برادر این زندانی سیاسی مسئولین زندان ارومیه به صابر ملک رئیسی گفته اند برای اجازه مرخصی استعلاجی باید از قاضی اجازه بگیری اما پس از مراجعه قاضی به وی گفته است:
آن قاضی که این حکم را برای تو صادر کرده است به شما لطف کرده است اگر من قاضی تو می بودم به تو حکم اعدام می دادم برو آرام بشین، خبری از بیمارستان و غیره نیست و او را تهدید کرده که بار دیگر تقاضای مرخصی استعلاجی نکند.
برادر این زندانی گفت: مسئولین زندان صابر ملک رئیسی و این دو زندانی بلوچ را پیش بقیه زندانی ها داعشی که در سوریه دارند شیعه ها را می کشند معرفی کرده و این امر باعث شده که زندانیان به آنها حمله کرده و کتکشان بزنند.
وی ادامه داد: برادرم می گوید که امنیت جانی ندارد به همین خاطر به همراهی زندانی دیگر بلوچ بنام امین پیش زندانبان رفته و تقاضا کرده اند که در این زندان جان ما در خطر هست و ما را به زندان دیگری منتقل کنید اما آنها نپذیرفته اند و گفته اند که این درخواست مسئولان وزارت اطلاعات در زاهدان است.
قبلا برادرم دیربه دیر تماس می گرفت اما از زمانی که اعتصاب غذا کرده و موضوعش رسانه ای شده هر روز به وی می گویند به خانواده و مادرت تماس بگیر و به آنها بگو که حالت خوب است و در اعتصاب نیست.
برادرم را تحت فشار قرار دادند حتی در تماس با خانواده حرف های دیکته شده ای را بگوید.
صابر ملک رئیسی در ۱۷ سالگی بازداشت و اکنون هشتمین سال حبس در تبعید خود را در زندان اردبیل سپری می کند.
ملک رئیسی روز هشتم دی ماه به مدت ۱۴ ساعت در هوای سرد اردبیل با دستبند و پابند در حیاط این زندان به میله بسته شده بود.