اجرای حکم اعدام دستکم سه زندانی در زندان رجایی شهر

سحرگاه روز چهارشنبه ۱۵ دی‌ماه، حکم اعدام دستکم سه زندانی در زندان رجایی شهر کرج اجرا شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سه زندانی در زندان رجایی شهر با اتهامات «محاربه از طریق سرقت مسلحانه» و «مواد مخدر» در زندان رجایی شهر به طناب دار آویخته شدند.
هویت دو تن از این زندانیان تراب رشیدی و علی چشمه نوشی احرازشده است.
زندانیان اعدام‌شده در روز سه شنبه ۱۴ آذرماه برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل‌شده بودند.