انتقال سی زندانی اهل سنت به زندان دریای ارومیه

بر اساس گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام٫در روزهای گذشته حداقل سی زندانی سیاسی عقیدتی اهل سنت از بازداشتگاه اطلاعات به زندان دریای ارومیه منتقل شدند.انتقال ایشان بصورت پراکنده به بندهای مختلف کارگری و بند ۱۲ و جوانان انجام شده است.
دستگیری این جوانان در یکسال و نیم گذشته بدلیل تبلیغ عقیده و فعالیت در فضای مجازی بوده و تعدادی از آنها هنوز بلاتکلیف هستند.