وضعیت آب درسیستان و بلوچستان بحرانی است

مدیر عامل آب منطقه ای سیستان وبلوچستان گفت که با توجه به خشکسالی های اخیر وضعیت آب و ذخیره سدهای استان در حد بحران قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، مهندس اتابک جعفری اظهار داشت: “با توجه به خشکسالی های اخیر و کمبود میزان بارش در سطح کشور و تبع آن استان وضعیت منابع آبی استان در حد بحران قرار دارد”.
وی افزود: “درحال حاضر وضعیت سدهای خیر آباد و پیشین درجنوب استان سیستان و بلوچستان بحرانی است و در دو سال گذشته سد خیر آباد نیکشهر فقط ۲/۵ میلیون متر مکعب ورودی داشته و درحال حاضر از حجم ۲۷ میلیون متر مکعبی این سد فقط ۵ میلیون متر مکعب آب ذخیره است”.
وی گفت: “سد پیشین چابهار هم شرایط مشابهی دارد و با توجه به ۶۱ میلیون متر مکعب آورد آن در دو سال گذشته در حال حاضر از ظرفیت ۱۷۵میلیون متر مکعبی آن فقط ۲۳ میلیون متر مکعب آب ذخیره است”.
مدیر عامل آب منطقه ای سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه طرح احیاء وتعادل بخشی آب های زیرزمینی در استان سیستان و بلوچستان با جدیت درحال پیگیری است، افزود: “کنترل، نظارت، مسلوب المنفعه کردن چاه های فاقد پروانه و انسداد چاه های غیرمجاز از اولویتهای اداره کل آب منطقه ای سیستان و بلوچستان است”.
وی گفت: “بر همین اساس تاکنون تعداد ۲۴ حلقه چاه غیر مجاز مسدود شده و برق ۴۳ حلقه چاه دیگر قطع و همچنین ۴۳ عدد کنتور هوشمند نصب شده است”.
وی تصریح کرد: “همچنین دراین راستا ۱۴دستگاه از ماشین آلات حفاری که مبادرت به حفاری غیر مجاز می کردند، نیز جمع آوری شده است”.