هاشمی رفسنجانی خواستار “تغییر” قانون اساسی ایران شد

اکبر هاشمی رفسنجانی در مراسم چهلمین روز درگذشت عبدالکریم موسوی اردبیلی

   اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران گفته است که “بعد از مدتی همه قانون های اساسی دنیا تغییر می کند و ما هم باید این کار را بکنیم”.

آقای هاشمی رفسنجانی در مراسم چهلمین روز درگذشت عبدالکریم موسوی اردبیلی در حسینیه جماران سخنرانی کرده است.

او به بررسی قانون اساسی ایران پس از فروپاشی نظام سلطنتی اشاره کرده و گفته “کار قانون اساسی خیلی مهم بود البته حقوقدانان متنی آماده کرده بودند که وقتی به شورای انقلاب آمد کار سختی بود و شورای انقلاب با دقت بررسی کرد و آنچنان اصلاح شد که مراجع هیچ اشکالی نگرفتند و آن را تأیید کردند. آیت الله موسوی اردبیلی آنجا هم نقش مهمی داشت. حقیقتا قانون خوبی است اما  بعد از مدتی همه قانون های اساسی دنیا تغییر می کند و ما هم باید این کار را بکنیم”.