سوزاندن دانش آموز چاروسایی با خط کش داغ توسط معلم

معلم چاروسایی با داغ کردن خط کش بر روی آتش بخاری نفتی مدرسه دست دانش‌آموز کلاس اول را سوزاند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، معلم چاروسایی با داغ کردن خط کش بر روی آتش بخاری نفتی مدرسه ضمن تنبیه‌بدنی دانش‌آموز کلاس اول، دست او را سوزاند.
نیما اکرمی دانش‌آموز کلاس اول ابتدایی ساکن روستای شوتاور که شغل پدر او کارگری است، در این خصوص گفت: “به خاطر بد نوشتن مشق‌هایم و ندانستن یک کلمه معلم مرا تنبیه کرد”.
وی با بیان اینکه معلم تمام دانش‌آموزان را کتک زده و تنبیه کرده بود، افزود: “معلممان تمام همکلاسی‌هایم را کتک زد و بعد نوبت به من که رسید ابتدا کتک زد و بعد با گذاشتن خط کش آهنی بر روی بخاری نفتی آن را بر روی دستم گذاشت و می‌گفت نباید خط کش را برداری تا مدت ۳ الی ۴ دقیقه بر روی دستم نگه داشتم”.
این دانش‌آموز گفت: “هر چه به او التماس کردم که خط کش را بردارم ولی نگذاشت و هم اکنون دستم سوخته است و توانایی برداشتن جسمی را ندارم”.
مادر نیما اکرمی هم در این خصوص عنوان کرد: “همیشه فرزندم به خانه که می آمد می‌گفت که معلم در مدرسه دانش‌آموزان را کتک می‌زند تا اینکه یکی از روزهایی که از مدرسه آمد با دست سوخته وارد خانه شد که وقتی از او سوال کردیم گفت معلم با خط کش او را سوزانده است”.
وی اضافه کرد: “از آموزش و پرورش می‌خواهیم با این معلم سنگدل برخورد جدی کند”.
گفتنی است، روستای شوتاور در ۷کیلومتر شهر قلعه رئیسی قرار دارد.