فریاد جامعه اهل سنت ایران


تحلیلی بر نامه اعتراض علامه حسن امینی به حجه الاسلام روحانی

وقتي كه در نامه كاك حسن اميني به رئيس جمهوري اسلامي ايران بنگريم به نكات وتفسيرهاي فراواني مي رسيم ، چرا كه
علاوه براین در بیانیه انتخاباتی شماره سوم حسن روحانی که در 13 خرداد 1393 منتشر شده بود ، او بر «تعهد و مصمم بودن» خود برای «اجرای بندهای ده گانه» این بیانیه و تحقق «بخشی از فصل حقوق ملت در قانون اساسی» تاکید کرده بودو وعده داده بود که به «تدوین قوانین لازم برای اجرای کامل قانون اساسی به ویژه اصول ٣، ١٢، ١٥، ١٩، ٢٢ و… دردولت تدبیر وامید به منظور رفع تبعیض» اقدام می کند.
«مشارکت عمومی فارغ از زبان و مذهب در مدیریت های کلان کشور و اجرای اصل شایسته سالاری در همه سطوح سیاسی- اداری» و در «کابینه»، در کنار وعده «رفع تبعیضات ناروا در همه ابعاد و اشکال آن»،«تغییر نگاه امنیتی نسبت به اقوام و فرهنگ های ایرانی»، «انتصاب نیروهای شایسته محلی در پست های مدیریتی مناطق مختلف کشور» و همچنین «رعایت حقوق پیروان سایر ادیان و مذاهب» از دیگر بندهای بیانیه انتخاباتی حسن روحانی خطاب به اقلیت ها بود. حسن روحانی همچنین خود را به «واگذاری مسئوولیت برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم به یکی از معاونین رئیس جمهور برای تحقق بندهای نه گانه» این بیانیه مصمم و متعهد دانسته بود.
تنها اقدام رئیس جمهوری اسلامی درباره انتصاب اقلیت ها در دولت یازدهم تاکنون انتصاب علی یونسی از روحانیان شیعه و وزیر اطلاعات دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی به عنوان «دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی» است.
به رغم آنکه اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی از مسیحیان، کلیمیان، و زرتشتیان به عنوان «اقلیت های دینی رسمی» نام برده است اما این اقلیت ها در میان مقام های کابینه حسن روحانی و همچنین در مدیریت میانی دولت سمتی ندارند.
اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی بر آزادی و احترام کامل اهل سنت و مسلمانان «حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی» تاکید کرده است.
به رغم آنکه « مسلمانان اهل سنت٢٠تا ٢٥ درصد جمعیت ایران را تشکیل می دهند»، و با وجود وعده های انتخاباتی حسن روحانی در بیانیه شماره 3، اهل سنت نیز در کابینه و در میان معاونان دولت حسن روحانی جایگاهی ندارند.
درصد جمعیت ایران سنی هستند انتخاب فقط یک استاندار معنایی ندارد. به نظر من نسبت به تعداد جمعیت باید چند وزیر و استاندار داشته باشیم ولی ما حتی یک استاندار سنی هم نداريم.

لازم به ذكراست «این وعده ‌ها را (مشارکت اهل سنت در مدیریت کشور) تنها آقای روحانی نداده است. همیشه در ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس این طور وعده ‌ها داده شده است ولی در رابطه با اهل سنت هیچ وقت این وعده ‌ها تحقق پیدا نکرده است. و آقای روحانی و یا هر کسی دیگری هم نمي توانند اين وعده ها را عملي سازند چرا كه حكومت ودولت در اختيار ولايت فقيه
مي باشد.

منابع
سايت روحاني
دويچه وله
قانون اساسي