تایید حکم دوبار اعدام و قطع دست یک زندانی در دیوانعالی کشور

 حکم دو بار قصاص و قطع ید یک زندانی متهم به قتل «یک زن باردار و برادرش» در دیوانعالی کشور تایید شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از تابناک، سال ۹۳ ماموران پلیس شیراز در جریان قتل دلخراش یک زن باردار و برادرش در منزلی در این شهر قرار گرفتند.
ماموران پس از اطمینان از صحت موضوع، بلافاصله به همراه اکیپ بررسی صحنه جرم متشکل از کارشناسان پزشکی قانونی، بازپرس کشیک و تیم تشخیص هویت در قتلگاه حاضر شدند.
ماموران پس از بررسی دقیق صحنه، ابتدا با جسد غرق در خون یک زن باردار پنج ماهه روبه رو شدند که آثار بریدگی بر روی مچ دستش مشهود بود.
در ادامه، ماموران به بازرسی دقیق صحنه جنایت پرداخته و با جسد جوانی که با ضربه چاقو به قتل رسیده بود در حمام روبه رو شدند.
بررسی محل جنایت حکایت از آن داشت که این دو نفر به دست یک آشنا به قتل رسیده اند زیرا قاتل یا قاتلین به راحتی وارد منزل شده و این جنایت را رقم زده اند.
بررسی محل جنایت سرنخ های دیگری را در اختیار کارآگاهان قرار داد زیرا مشخص شد که طلاهای این زن که از آن استفاده می کرده و حتی طلاهایی که در کمد بوده نیز به سرقت رفته است.
از این رو فرضیه جنایت با انگیزه سرقت قوت گرفت. در تحقیقات از همسر زن باردار مشخص شد که وی زمان جنایت در خانه نبوده است.
با توجه به حساسیت این موضوع، رسیدگی به آن در دستور کار قرار گرفت و فاش شد که زن جوان روز حادثه زمانی که برادرش و پسرخاله شوهرش آنجا بوده اند از منزلش خارج شده است.
با افشای این موضوع، ماموران پیرامون این موضوع تحقیقات گسترده ای انجام داده تا اینکه به دستور درخشان، بازپرس این پرونده در حالی که چهار روز بیشتر از وقوع این جنایت نمی گذشت ماموران پسرخاله شوهر مقتوله را به عنوان تنها مظنون این جنایت دستگیر کردند.
متهم در بازجویی ها به قتل اعتراف کرد و گفت: روز حادثه من به منزل پسرخاله ام رفتم.
دقایقی بیشتر از حضور من نگذشته بود که برادر مقتوله آنجا آمد. آن زن یعنی همسر پسرخاله ام از منزل خارج شد و من و برادرش تنها ماندیم.
وی ادامه داد: “آن زمان سر مسائل جزیی با برادر وی درگیر شده و او را با چاقو به قتل رساندم”.
سپس جسد او را به داخل حمام برده و منتظر ماندم که آن زن به منزل برگردد. یک ساعت بعد که آمد با قصد و نیت قبلی ابتدا با روسری او را خفه کردم. روی زمین افتاد. پس از آن با چاقو جراحتی بر روی مچ دستش انداختم و سپس با سرقت طلاهای او متواری شدم.
متهم در تمامی مراحل بازجویی به قتل اعتراف و صحنه جنایت را بازسازی کرد. گفتنی است این پرونده با صدور قرار جلب دادرسی به اتهام قتل مرد و زن و سقط عمدی جنین برای صدور حکم نهایی به دادگاه کیفری فارس ارسال شد.
در جلسه رسیدگی به این پرونده متهم به قتل زن باردار و برادر وی اعتراف کرد و مدعی شد برای سرقت دست به این کار زده است.
در ادامه، قاتل به دو بار قصاص به اتهام قتل عمد و قطع دست به اتهام سرقت محکوم شد که این حکم در دیوان عالی کشور مهر تایید خورد.