بازداشت یک شهروند کُرد توسط نیروهای وزارت اطلاعات در قروه‌

صبح یکشنبە ١۴ آذرماە، نیروهای امنیتی شهر قروە با یورش بە منزل مادری مهندس صابر نادری، مدیر شرکت شهیر نرم افزار پویا در شهر قروە کردستان، او را بازداشت و بە مکان نامعلومی منقل کردند.
 
به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر کردستان، صبح روز یکشنبە ١۴ آذرماە صابر نادری در شهر قروه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. طی این بازداشت، ضمن این‌که خانم‌های این خانواده توسط ماموران مرد مورد بازرسی قرار گرفتند، وسایل ارتباطی و الکترونیکی این شهروند و اعضای خانواده‌اش نیز بعد از تفتیش منزل، توقیف شده است.
 
بە گفتە شاهدان عینی، نیروهای امنیتی ابتدا تمامی اطراف خانە را بە محاصرە در آوردە و سپس حدود ٢٠ نیروهای امنیتی بە طور همزمان بعد از باز شدن درب منزل بە داخل خانە یورش بردە و تمامی اسباب و اثاثیە منزل مادری وی را بە هم ریختە و مورد بازرسی قرار دادند.
 
این نیروها بر خلاف قوانین موجود، بدون همراە داشتن نیروی زن بە بازرسی بدنی زنان خانوادە و وسایل شخصی آنان نیز پرداختە و در مقابل اعتراضات اعضای خانوادە با تهدید اسحلە آنان را وادار بە سکوت کردند.
نیروهای امنیتی پس از تفتیش و تفحص یک ساعتە، در نهایت دو لپتاب داخل خانە و لپتاب همسر آقای نادری، تلفن همراە تمامی اعضای خانوادە و تعدادی کتاب و جزوە را توقیف و با خود بردند.
 
همزمان با این اقدام، تعدادی از نیروهای امنیتی نیز بە شرکت شهیر نرم افزار پویا واقع در ابتدای خیابان شریعتی، طبقە دوم ساختمان سینا یورش بردە و بە بازجویی تمامی همکاران مهندس نادری، بازرسی محل و کامپیوترها پرداختند.
 
با وجود تلاش اعضای خانوادە در طی دو روز گذشتە، هیچ یک از نهادی امنیتی شهر قروە مسئولیت بازداشت صابر نادری را به عهده نگرفته و هم‌چنان خانواده او در بی‌خبری به سر می‌برند.