انتقال جمعی از جوانان هموطن بلوچ بعد از چندین ماه بازداشت در اطلاعات سپاه به زندان زاهدان

 

بنابه گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران انتقال حداقل ۵ تن از جوانان بلوچ از سلولهای انفرادی شکنجه گاه اطلاعات سپاه به بندهای عمومی زندان مرکزی زاهدان.
در طی هفته گذشته تعدادی از جوانان هموطن بلوچ که حدود ۵ ماه و ۱۵ روز در شکنجه گاه و سلولهای انفرادی اطلاعات سپاه بودند و مورد شکنجه های روحی و جسمی قرار گرفته اند به بندهای ۲ و ۳ زندان مرکزی زاهدان منتقل شدند.
اسامی تعدادی از جوانان هموطن بلوچ دستگیر شده به قرار زیر است:
۱ـ زندانی سیاسی عبدالحکیم چاکری ۲۰ ساله از روستای جالق از توابع شهرستان سراوان به مدت ۵ ماه و ۱۵ روز در سلولهای انفرادی اطلاعات سپاه زاهدان زندانی بود و در حال حاضر در بند ۲ زندان زاهدان در بلاتکلیفی بسر می برد.
۲ ـ زندانی سیاسی عبدالخالق فرهادی پور ۲۲ ساله، از روستای جالق از توابع شهرستان سراوان به مدت ۵ ماه و ۱۵ روز در سلولهای انفرادی اطلاعات سپاه زاهدان زندانی بود و در حال حاضر در بند ۲ زندان زاهدان در بلاتکلیفی بسر می برد.
۳ ـ ادهم چاکری ۲۲ ساله ، از روستای جالق از توابع شهرستان سراوان به مدت ۵ ماه و ۱۵ روز در سلولهای انفرادی اطلاعات سپاه زاهدان زندانی بود و در حال حاضر در بند ۲ زندان زاهدان در بلاتکلیفی بسر می برد.
۴ـ عبدالحق ریگی سن ۳۰ ساله ، از روستای جالق از توابع شهرستان سراوان به مدت ۵ ماه و ۱۵ روز در سلولهای انفرادی اطلاعات سپاه زاهدان زندانی بود و در حال حاضر در بند ۳ زندان زاهدان در بلاتکلیفی بسر می برد.
۵ ـ کاظم رئیسی حدودا ۲۶ ساله،از روستای جالق از توابع شهرستان سروان به مدت ۵ ماه و ۱۵ روز در سلولهای انفرادی اطلاعات سپاه زاهدان زندانی بود و در حال حاضر در بند ۳ زندان زاهدان در بلاتکلیفی بسر می برد.
ماموران اطلاعات سپاه به منازل آنها در روستای جالق از توابع شهرستان سراوان یورش بردند و آنها را دستگیر و به اطلاعات سپاه منتقل کردند و در آنجا به مدت ۵ ماه و ۱۵ روز تحت بازجویی ، شکنجه های جسمی و روحی قرار داشتند.
این دستگیری در پی به رگبار بستن یک ماشین ۲ کابین توسط ماموران سپاه درمنطقه ای بین خاش و سروان روی داد.
در این درگیری ۳ تن از سرنشینان آن کشته شدند و یکی از آنها دستگیر و به سلولهای انفرادی اطلاعات سپاه منتقل شد. او همچنان در شکنجه گاه اطلاعات سپاه پاسداران ولی فقیه تحت وحشیانه ترین شکنجه ها قرار داشت
.نام این زندانی امان الله رئیسی می باشد. لازم به یاد آوری است در این درگیری ۳ تن جانباختند و یکی از آنها زندانی سیاسی سابق حامد ملازهی است که ۹ ماه پیش پس از پایان مدت محکومیتش از زندان آزاد شده بود.این درگیری خونین حدود ۶ ماه پیش روی داد که در تلویزیون دولتی گزارشی از آن پخش گردید.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، یورش مامورین اطلاعات سپاه به روستای جالق و دستگیری جوانان این روستا و چندین ماه در شکنجه گاه اطلاعات سپاه پاسداران ولی فقیه تحت شکنجه های روحی و جسمی قرار دادن آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای پایان دادن به سرکوب خونین مردم ایران ، اعدام های گروهی ، شکنجه های وحشیانه خواهان ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم و سایر آخوندهای همدست وی است.
فعالين حقوق بشر و دمكراسى در ايران ۱۳ آذر٩٥ برابر با ۰۳ دسامبر ٢٠١٦ گزارش به سازمانهاي زير ارسال گرديد:
كميسرعالى حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان سازمان ملل متحد در امور ایران
سازمان عفو بين الملل

Kein automatischer Alternativtext verfügbar.