ثبت درخواست تجدیدنظر در رای سعید مرتضوی

%da%a93-300x191

 وکیل مدافع جمعی از شکات سازمان تامین اجتماعی از ارائه درخواست تجدید نظرخواهی به دادگاه پیرامون رای صادره برای سعید مرتضوی خبر داد.

به نقل از مهر، مصطفی ترک همدانی در خصوص آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی در بخش سازمان تامین اجتماعی گفت: “با توجه به مهلت قانونی تعیین شده، درخواست تجدیدنظرخواهی به رای دادگاه مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی انجام  و تقدیم دادگاه شد”.

وی در خصوص علت اعتراض به رای صادره گفت: “محور اصلی درخواست تجدیدنظر خواهی در رای صادره، مغفول ماندن عنصر مجرمانه اختلاس بود چرا که معتقدیم این عنوان از سوی مدیر پیشین سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته است”.

همدانی افزود: “با توجه به چینش و دسته بندی اعمال مدیر سابق در رای صادره، امید زیادی در نقض و یا اصلاح دادنامه وجود دارد”.

سازمان تامین اجتماعی هم به رای اعتراض کرد

این وکیل دادگستری همچنین از ارائه درخواست تجدید نظر به رای صادره از سوی سازمان تامین اجتماعی خبر داد و افزود: “وکلای سازمان تامین اجتماعی نیز در مهلت قانونی به رای صادره اعتراض و درخواست تجدید نظرخواهی به حکم را به دادگاه تقدیم کردند”.

شکایت‌های کارگران و سازمان تامین اجتماعی، آقایان پالیزدار و پیمان حاج محمود عطار و همچنین نماینده پیشین کرج و همسراین نماینده که قاضی است در پرونده سعید مرتضوی دیده می شود که دادگاه در رابطه با بخش اول و در خصوص رسیدگی به اتهامات تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه، متهم را به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم کرد. مرتضوی همچنین در بخش دوم تبرئه و در رابطه با شکایت سوم محکوم شد.