پاره کردن عکس خامنه ای توسط زندانی سیاسی، همراه با شعار مرگ برخامنه‌ای

 

روز یکشنبه۲۳ آبان ساعت ده صبح دادستان کرج جهت رسیدگی به جرائم خاص در زندان رجایی شهر در دفتر امیریان ٬معاون زندان٬ مستقر شد. مهدی فراحی شاندیز که پیش از این بدلیل پرونده سازی علیه خود٬ عکس خامنه ای را پاره کرده و یک ماه در انفرادی حبس شده بود ٫به دفتر امیریان احضار شد. در این جلسه احضاریه علاوه بر دادستان کرج٫معاون فضایی زندان رجایی شهر زارع و شخص امیریان حضور داشتند.

در این جلسه آقای مهدی فراحی شاندیز تهدید شد که می بایست ۵ سال دیگر در زندان بماند. این تهدید موجب خشم آقای شاندیز شده و با مشت شیشه قاب عکس خامنه ای را خرد کرده و عکس را پاره پاره کرد و شعار بر علیه خامنه ای سر می دهد و میگوید او باعث و مسبب تمام بدبختیهای مردم ایران و سوریه و عراق و یمن است. در این هنگام نگهبانان و امیریان و زارع بر سر او ریختند و او را مورد ضرب ‌و شتم شدید قرار دادند. بر اساس گفته زندانیان، مهدی فراحی شاندیز با فریادهای ممتد مرگ بر اصل ولایت‌فقیه و زنده باد آزادی به بند برمی‌‌گردد.

منبع:پژواک ایران

Bild zeigt 1 Person