صبری حسن پور؛ حمله قلبی مجدد و انتقال به بهداری | تارنگار حقوق بشر در ایران

صبری حسن پور

طی روز سه شنبه ۲۵ آبان ماه، صبری حسن‌پور، زندانی سیاسی محبوس در بند هشت اوین، در پی حمله قلبی به بهداری زندان اوین منتقل شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، صبری حسن‌پور، فعال سیاسی، روز سه شنبه ۲۵ آبان ماه، در پی حمله قلبی و وخامت حال به بهداری زندان اوین انتقال یافت. این زندانی سیاسی پیش تر نیز در اول مهرماه به دلیل حمله قلبی به بهداری منتقل گشته بود.

گفتنی است که روز شنبه ۲۲ آبان ماه، صبری حسن‌پور، زندانی سیاسی محبوس در بند هشت اوین، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شد.

صبری حسن‌پور، سخنگوی سازمان سیاسی و مجری کانال ماهواره‌ای سیمای رهایی می‌باشد که در فروردین‌ماه سال جاری در پی سفر به ایران بازداشت و پس از گذشت پنج ماه بازجویی در بند دو-الف سپاه پاسداران، در شهریورماه به بند هشت زندان اوین منتقل شد.