پایان اعتصاب غذای حسین علی‌محمدی در زندان تبریز

حسین علی‌محمدی
حسین علی‌محمدی، فعال مدنی محبوس در زندان مرکزی تبریز، پس از نه روز اعتصاب غذا، روز پنجشنبه ۲۰ آبان ماه به اعتصاب خود پایان داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حسین علی‌محمدی، فعال مدنی محبوس در زندان مرکزی تبریز که در پی مورد ضرب وشتم قرار گرفتن به دستور مسئولین زندان اقدام به اعتصاب کرده بود، پس از نه روز با عذرخواهی مسئولین اعتصاب غذای خود را متوقف کرد.
اویان نیوز در این باره نوشت؛ حسین علی‌محمدی همچنان خواستار رسیدگی به شکایت خویش از عوامل ضرب و شتم می باشد.
گفتنی است که پیش تر«سلطانی» رئیس اندرزگاه بند ۱۲ محکومین زندان تبریز با همراهی دیگر ماموران انتظامات بند اقدام به ضرب و شتم شدید زندانیان سیاسی این بند کرده بودند. در پی این رویداد حسین علی‌محمدی از ناحیه سر دچار جراحات و خونریزی شده و مرتضی مرادپور نیز بیهوش شده بود.
این حادثه پس از اعتراض حسین علی‌محمدی به تحقیر یک زندانی تبعه کشور لهستان صورت گرفته است.
زندان مرکزی تبریز علی‌رغم تاکید اساسنامه داخلی سازمان زندانها مبنی بر اصل تفکیک جرائم، فاقد بند سیاسی بوده و محبوسین سیاسی-عقیدتی با زندانیان جرائم خطرناکی مثل قتل عمد و سرقت مسلحانه در یک محل نگهداری میشودند.
حسین علی محمدی روز ۱۳آبان۹۲ از سوی ماموران امنیتی در تبریز بازداشت و پس از نزدیک به ۶ ماه بازداشت موقت به قید وثیقه از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.
این فعال مدنی از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» به ۳ سال حبس محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید گشت.
پس از تایید حکم سه سال حبس تعزیری، این فعال مدنی اهل تبریز روز ۱۰اسفند۹۳ از سوی ماموران امنیتی بازداشت و برای تحمل محکومیت خود به زندان مرکزی تبریز منتقل گردید.