نامه ده تن از زندانیان سیاسی زندان اوین درحمایت از زندانیان در اعتصاب غذا

%db%b7-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c
ده تن از زندانیان سیاسی محبوس در بند هشت اوین درحمایت از آرش صادقی، مهدی رجبیان، حسین رجبیان، وحید صیادی و علی شریعتی، پنج تن از زندانیان در اعتصاب غذا، اقدام به نگارش نامه ای کرده اند.
متن این نامه که نسخه ای از آن در اختیار تارنگار حقوق بشر در ایران قرار گرفته است، در پی می آید:
انسان فاقد از عقاید و باورهایش، بنابر نفس انسان بودن دارای حق و حقوقی است طبیعی و بدیهی که در دنیای امروز تحت عنوان حقوق بشر باید رعایت شوند. به طبع، زندانیان از این حقوق که بعضا در در داخل ایران تحت حقوق زندانیان به آنها اشاره و تاکید شده است، برخوردارند. اما متاسفانه برخلاف عنوانهای مصوب این حقوق رعایت نمی شود. نقض این حقوق باعث شده برخی از زندانیان سیاسی اقدام به اعتصاب غذا نمایند. بازداشت های طولانی، اطاله روند دادرسی، برگزاری دادگاههای غیرعلنی و بدون وکیل مدافع، صدور احکام غیابی، ندادن فرصت مناسب به متهم جهت دفاع، صدور احکام سنگین و بی توجهی به تناسب جرم وحکم، رد درخواست های اعاده دادرسی، طولانی شدن زمان آزادی مشروط، عدم رعایت تفکیک جرایم در زندانها، بی توجهی به وضعیت بهداشت و درمان زندانیان، از جمله موارد نقض حقوق آنهاست.
مهدی رجبیان که مشکوک به بیماری ام اس است، بی توجهی به روند درمانش، آرش صادقی که در اعتراض به صدور حکم غیابی و غیرقانونی و عدم فرصت دفاع به همسرش و ایراد ماهوی در دادگاه که یکی از اتهاماتش باید در دادگاه کیفری رسیدگی می شده و نه دادگاه انقلاب، نحوه بازداشت و عدم پذیرش اعاده دادرسی وی گلرخ ابراهیمی ایرایی و علی شریعتی که در اعتراض به حکم خود و بی توجهی به اعاده دادرسی و مهدی رجبیان، حسین رجبیان، وحید صیادی،هم اکنون در اعتصاب غذا به سر می برند، بی توجهی به مطالبات برحق و قانونی این دوستان، وقتی فزونی می گیرد که هیچ یک از مسئولین کمترین توجهی به آنها و چرایی اعتصابشان نمی کند و بیش از دو ماه، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی، آقای حاجی لو، به بند هشت زندان اوین حتی قدم هم نگذاشته.
ما امضا کنندگان به منظور حمایت و همراهی مطالبات بر حق و قانونی اعتصاب کنندگان، فارغ از هر فکر و عقیده و گرایشی که دارند، به مسئولین نسبت به وضعیت خطیر آنها تذکر داده و تقاضا داریم که به وضعیت آنها رسیدگی و نسبت به مطالبات و خواسته هایشان توجه داشته باشند.
اسامی امضا کنندگان: سعید جوکار، آرش مجدایی، احمد افضلی، نصرالله لشنی، نوید کامران، امیر امیرقلی، پیمان میرزایی، داوود کربلایی، صبری حسن پور و کوروش زعیم