دانیال خردمند شهروند بهایی از دانشگاه اخراج شد

به گزارش خبرگزاری بهایی نیوز دانیال خردمند شهروندان بهایی ساکن تهران پس از قبولی و حضور در دانشگاه ساری در رشته حسابداری به دلیل بهایی بودن از دانشگاه اخراج شد.
بنابرگزارش مجموعه خبری بهایی نیوز دانیال خردمند در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ در دانشگاه ساری پذیرفته شد و با شماره دانشجویی ۹۵۲۱۱۱۳۸۱۵۵۰۰۵ توانست وارد این دانشگاه شود که به گفته یک منبع نزدیک به این دانشجوی محروم از تحصیل ” از اول مهر ماه سرکلاس ها حاضر شد” و در رشته حسابداری ادامه تحصیل داد که در هفته اول آبان ماه نام این شهروند بهایی در لیست دانشجوی نبود.
این منبع نزدیک به این دانشجوی بهایی محروم از تحصیل در ادامه گفت ” دانیال خردمند در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ به دلیل بهایی بودن از دانشگاه اخراج شد و پس از پیگیری از مسئولان دانشگاه به وی گفته اند که به دانشگاه ابلاغ شده است که با این دانشجوی بهایی قطع همکاری شود.”
در سال جاری دستکم ۱۲۹ شهروند بهایی پس از ثبت نام و شرکت در کنکور ۱۳۹۵ به دلیل باورمند بودن به دیانت بهایی از حضور در دانشگاه جهت ادامه تحصیل منع شده اند.همچنین تعداد بسیاری از شهروندان بهایی که اجازه حضور در دانشگاه را یافتند پس از احراز هویت دینی آنها از دانشگاه اخراج شدند .
به گفته یکی از سخنگویان جامعه جهانی بهایی دستکم صدهزار شهروندان بهایی پس از انقلاب اسلامی در ایران از ادامه تحصیل در دانشگاه های ایران محروم شده اند.
محرومیت از تحصیل بهاییان در دانشگاه‌های ایران با استناد به مصوبه‌ی ششم اسفند ۱۳۶۹ “شورای عالی انقلاب فرهنگی” صورت می‌گیرد که بهاییان را علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم می‌کند.
بر اساس بند سوم این مصوبه، نه تنها باید از ثبت نام بهاییان در دانشگاه‌ها جلوگیری به عمل آید بلکه چنان‌چه هویت بهایی فردی بعد از ثبت نام و “هنگام تحصیل” نیز احراز گردد، باید از تحصیل محروم شود.
محرومیت شهروندان بهایی پس از انقلاب اسلامی و اعلام انقلاب فرهنگی در ایران به صورت سیستماتیک اجرا شده است.