شکنجه روحی ۹ زندانی بهایی در پلاک ۱۰۰ شیراز و فشار روانی بر خانواده ها

 

بیش از پنج هفته از بازداشت مهیار سفیدی ، شادی صادق اقدم ، شمیم اخلاقی ، صهبا فرحبخش ، صهبا مصلحی ، عهدیه عنایتی ، ورقا کاویانی ، فربد شادمان و بهاره نوروزی می گذرد و همچنان این ۹ زندانی بهایی در بلاتکلیفی به سر می برند.
طی دو هفته اخیر بارها به آنها قول آزادی چهار نفر را طی یکی دو روز داده اند ، اما هر بار سر موعد مقرر کار شکنی کرده اند.
این وعده های آزادی یک مرتبه هفته گذشته و بار دیگر هفته جاری به این افراد و خانواده هایشان داده شده است. طی آخرین گزارشات اعلام کرده اند که بزودی خانمها آزاد شده و آقایان را به زندان عادل آباد منتقل خواهند کرد.
از سوی دیگر بارها به زندانیان گفته شده که ما با آزادی شما مشکلی نداریم ولی خانواده هایتان پیگیر کارهای اداری نیستند. این در حالیست که خانواده ها هر روز برای پیگیری به دادگاه و یا پلاک ۱۰۰ مراجعه می کنند. البته هنوز برای آنها وثیقه ای تعیین نشده است ولی مرتبا اعلام می کنند که به فکر وثیقه باشید.
بالاترین شکنجه روحی برای یک زندانی و خانواده اش زمانی است که به وی وعده آزادی می دهند و او امیدوار می شود که طی یکی دو روز آینده از بند رهایی خواهد یافت و بدتر آن که به یک زندانی تلقین کنند که خانواده اش او را فراموش کرده و هیچکس پیگیر پرونده او نیست.
متاسفانه طی هفته های اخیر این ۹ زندانی بهایی و خانواده هایشان بخاطر این وعده ها و دروغ ها بشدت تحت فشار روحی قرار گرفته اند