سوقصد به مدیران خبرگزاری بهایی نیوز در ترکیه


به گزارش خبرگزاری بهایی نیوز روز دوشنبه ۳ آبان ۱۳۹۵ مرتضی اسماعیل پور و لاله خانه باز از مدیران خبرگزاری بهایی نیوز توسط افراد ناشناس مورد سوقصد جانی قرار گرفتند.
بنابر این گزارش در گفتگو با مدیرمسئول بهایی نیوز “در روز دوشنبه و سه شنبه یعنی دو روز پس از سوقصد وضعیت جسمی لاله خانه باز به شدت وخیم بود اما با تلاش پزشکان وضعیت وی رو بهبودی بوده است اما همچنان وضعیت زنده ماندن فرزند وی با ابهام روبرو است و پزشکان خونریزی شدید جسمی همسرم را موجب احتمال سقط جنین عنوان کرده اند اما تاکنون این جنین زنده مانده است “.
مرتضی اسماعیل پور همچنین افزود که ” به گفته شاهدین این حادثه عمدی بوده و پیش از سانحه تصادف تمام کارها گویا برنامه ریزی شده است و فردی پیش از این تصادف نیز به تعقیب خانم لاله خانه باز مسیری را طی کرده است و پس از حضور بنده در خیابان اقدام به زیر گرفتن هر دو ما کردند که به دلیل حضور یک تیربرق در خیابان مانع برخورد مستقیم ماشین شد اما پس از برخورد کوچک با بنده بلافاصله آن افراد با وسیله نقلیه متواری شدند.”
خبرگزاری بهایی نیوز نزدیک به دو سال درحوزه حقوق از دست رفته شهروندان بهایی در ایران فعالیت می کند و تاکنون بیش از ۱۰۰ ویدئوی تصویری ، بیش از ۱۵ مجله و صدها خبر درخصوص حقوق شهروندان بهایی ساخته و در آن به مسایل مختلفی از جمله اعدام شدگان بهایی، محرومین از تحصیل ، ممانعت های اقتصادی و… پرداخته است.
به گفته مرتضی اسماعیل پور سردبیر خبرگزاری بهایی نیوز “تا کنون بیش از صد تهدید مستقیم و صدها تهدید غیرمستقیم از سوی مخالفین با عناوین به قتل رساندن و یا تکه تکه کردن همکاران بهایی نیوز ارسال شده است و اتهامات بسیاری نیز در سایت های مرتبط با نیروهای تندرو در ایران منتشر شده است.
لازم به یادآوری است که به دلیل وضعیت بحرانی در مجموعه خبرگزاری بهایی نیوز این رسانه با توقف چند روزه مواجه بود اما این رسانه از ۷ آبان ماه ۱۳۹۵ فعالیت خود را مجدد و مسرانه پیگیری خواهد کرد.