بازرسی از بند زندانیان سیاسی در زندان مرکزی زاهدان

زندانی  زاهدان
روز گذشته مأموران زندان زاهدان بند ۳ این زندان را بازرسی و وسایل زندانیان تفتیش کردند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، به دستور خلیلی مسئول حفاظت زندان مرکزی زاهدان مأموران به بند سه زندان یورش برده و با به هم ریختن و تخریب وسائل زندانیان اقدام به تفتیش و بازرسی کرده‌اند.
یک منبع مطلع در این باره گفت: مأموران همچنین علیرغم مخالفت زندانیان به بهانه اینکه به دنبال مواد مخدر اند، وارد نمازخانه زندان شده و کتابخانه را به هم ریختند.
لازم به ذکر است که بند ۳ زندان زاهدان متعلق به زندانیان سیاسی است.