ممانعت وزارت اطلاعات از ملاقات آمنه عیسی زاده با خانواده

آمنه عیسی زاده دختر اهل سنت بازداشت شده سیریکی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات بندرعباس با خانواده تماس گرفت .اما به خانواده اجازه ملاقات با وی داده نشد.
این دختر ۲۱ساله روز ۲۹ مهر ماه توسط مامورین امنیتی به اتهام فعالیت در شبکه هی اجتماعی از خانه خود بازداشت شد.
وی روز ۲۵ مهرماه با خانواده خود تماس گرفت ولی وزارت اطلاعات مانع ملاقات وی با خانواده شد.
بازداشت این دختر بلوچ با واکنش و همدردی زیادی در شبکه های اجتماعی همراه بوده است کاربران شبکه های اجتماعی با ایجاد هشتگ من آمنه هستم خواهان آزادی وی شدند.