یکی از اعضای شورای شهر: روزنامه نگار افشا کننده فساد مالی یک هفته خواهرش دست داعش باشد تا بفهمد!

ابوالفضل قناعتی
شورای شهر تهران امروز در جلسه علنی خود یکی از پرتنش ترین نشست ها را تجربه کرد. جلسه ای که با طعنه زنی برخی اعضا به یکدیگر و روزنامه نگاران و حتی با تذکرات معنی داری که رنگ و بوی تهدید می داد، همراه شد. ابوالفضل قناعتی، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در مورد یاشار سلطانی، روزنامه نگار افشا کننده فساد مالی و اداری در شهرداری و شورای شهر تهران که اکنون در زندان به سر می برد گفت ” کسی که این حرفها را منتشر کرده یک هفته خواهرش دست داعش باشد تا بفهمد.”
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبرآنلاین، جلسه علنی امروز شورای شهر تهران، پس از آنکه به دستورات معمول جلسه پرداخته شد، به ارائه تذکرات اعضای شورا وارد شد و پس از آن بود که موضوع داغ رسانه ها، باعث شد دقایقی این نهاد مدیریت شهری، رنگ و بوی تند سیاسی و رسانه ای بگیرد. یکی از تذکران را عبدالحسین مختاباد چهره اصلاح طلب و البته هنرمند شورای شهر تهران بر زبان راند. مختاباد در تذکر خود با لحن تندی گفت: به آقای قالیباف توصیه می کنم بروید شکایت تان را از معماری نیوز پس بگیرید‌. در شان شما نیست روزنامه نگار را زندان بیندازید. ایشالا این آقا (مدیرمسئول معماری نیوز) دروغ گفته باشد، بگذارید مواری که در گزارش این سایت مطرح شده پیگیری شود.
تذکرات پیاپی درباره رسانه ها باعث شد تا رضا تقی پور عضو شورای شهر وقت تذکر بگیرد. او با صدای بلند در صحن علنی شورای شهر خطاب به همکار خود گفت: تعجب می کنم برخی همکارانمان در کار قوه قضاییه دخالت میکنند. الان این حرف را می زنند و بعد هم لابد می خواهند بگویند قوه قضاییه قاتل و دزد و قاچاقچی را آزاد کند؟ یک فردی آمده و هر چه دروغ خواسته به شورای شهر گفته و تهمت زده و فضای جامعه را متشنج کرده، از آقایان می خواهم غیرت داشته باشند، آبروی اعضای شورا رفته، غیرت آقایان چه شده؟
او در ادامه سخنانش گفت: چرا باید این شکایت پس گرفته شود؟ علاوه بر ایشان چند عضو شورا هم با او هم دست بودند و آشش را بیرون شورا پختند و آوردند در شورا!
در بین سخنان او، ابوالفضل قناعتی از اعضای هیات رئیسه شورای شهر وارد شد و گفت: آمده اند به یک آزاده و یک اسطوره تهمت زده اند. می دانید آزادگی چیست؟ کسی که این حرفها را منتشر کرده یک هفته خواهرش دست داعش باشد تا بفهمد. اینها آمده اند آبروی همه را برده اند، چه کسی چیزی داده؟ اگر چیزی به کسی داده اند به یک اسطوره و یک آزاده داده اند.