حکم اعاده دادرسی جعفر عظیم زاده رد شد/ دادگاه به روز دیگری موکول شد

محمدعلی جداری فروغی می گوید: دادگاه رسیدگی به اتهامات جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد به چهارشنبه (چهاردهم مهرماه) موکول شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «محمدعلی جداری فروغی»، وکیل جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد اظهار داشت: دادگاه رسیدگی براساس اعلام قبلی برگزار نشد و به زمان دیگری موکول شد.

آقای جداری فروغی به ایلنا گفته که ساعت ده صبح امروز(دوازدهم مهرماه) به اتفاق موکلین در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ساوه برای رسیدگی حاضر شدیم، اما به ما اعلام شد که دادگاه رسیدگی به روز چهارشنبه (چهاردهم مهرماه) موکول شده است.

این وکیل دادگستری در عین حال افزود: پیرو درخواست اعاده دادرسی آقای جعفر عظیم‌زاده توسط یکی از همکاران در دیوان عالی کشور که در شعبه ۳۳ مورد رسیدگی واقع شد، طبق پیامک رسیده، حکم رد اعاده دادرسی صادر شده است.