گلستان جاوید ارومیه برای دومین بار تخریب و درختان آن سوزانده شدند

 گلستان جاوید ارومیه برای بار دوم تخریب و تعداد زیادی از درخت های کاشته شده در این مکان در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۳۹۵ توسط افراد ناشناس به آتش کشیده شده است.
به گزارش مجموعه خبری بهایی نیوز به نقل از یک منبع مطلع و آگاه ،اعلام کرد که ” روز جمعه متوجه شدیم که تعدادی از درختان باقیمانده از تخریب سال گذشته گلستان جاوید ، توسط افراد ناشناس به آتش کشیده شده اند و همچنین به تعدادی از سنگ قبرها نیز آسیب رسانده اند .”
به گفته این منبع مطلع به خبرنگار بهایی نیوز تعدادی از شهروندان بهایی پس از این حادثه با مراجعه به دادگاه و پاسگاه محل نسبت به تخریب و آتش زدن درختان شکایت کردند اما ماموران انتظامی و قضایی به آنها گفته اند که به چه شخصی مظنون هستند که آنها نیز اعلام کردند که نمیدانند چه کسانی برای بار دوم گلستان جاوید ارومیه را تخریب کرده است.”
پیشتر خبرگزاری بهایی نیوز خبر از قطع درختان گلستان جاوید ( قبرستان بهائیان) ارومیه را توسط عوامل ناشناس منتشر کرده بود که در این تخریب افراد ناشناس در تاریخ سی ام مرداد ماه ۱۳۹۴ اقدام به قطع درختان ۲۰ ساله گلستان جاوید ارومیه کرده بودند.
در ماههای اخیر یکی دیگر از گلستان های جاوید بهایی در شهر قروه نیز تخریب شد و ماموران امنیتی همچنان مانع از دفن شهروندان بهایی در گلستان های جاوید مناطق خود در چندین استان شده اند.
لازم به یادآوری است که پس از انقلاب اسلامی بارها قبرستان های بهایی در ایران مورد تخریب قرار گرفته است . همچنین یادآور می شویم که در حال حاضر گلستان جاوید جدید ارومیه تنها اجازه دفن شهروند بهایی را دارا است و از ۵ سال گذشته ماموران استانی و امنیتی مانع از دفن شهروندان بهایی در گلستان جاوید پیشین ارومیه کرده اند.