برنامه روز يکشنبه 2 اکتبر 2016 برابر با 11 مهرماه 1395

سخنان مانی از جنبش دانشجوئی+ توضيحات جناب صنم راد در مورد نقش ايهام در اشعار حافظ

و گفتگو با جناب داريوش عديم از شاگرادن  محمد علی طاهری ( عرفان حلقه)

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کند.