پورمحمدی مدعی شد اعدام قاچاقچیان مواد مخدر نفی ناشدنی است

pour mohamadi
 وزیر دادگستری مدعی شد اعدام قاچاقچیان مواد مخدر نفی ناشدنی است و انتخاب نوع مجازات در هر موقعیت باید با اثربخشی آن متناسب باشد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، مصطفی پورمحمدی روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی ایرنا درباره برخی اظهار نظرها مبنی بر حذف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر افزود: “یکی از مجازات های مفسد، اعدام است و این مورد در احکام اسلامی هم لحاظ شده است”.
وی خاطرنشان کرد: “اما انتخاب نوع مجازات در هر موقعیت باید متناسب با اثر بخشی آن باشد، صاحب نظران، حقوقدانان، کارشناسان، روانشناسان و جرم شناسان باید همه دست به دست یکدیگر دهند و بررسی کنند که چه مجازاتی بیشترین تاثیر را دارد”.
وزیر دادگستری با بیان این که به نظر من نمی توان اصل اعدام را نفی کرد، اظهار داشت: “مواردی است که فرد جرثومه فساد است و بقای او جز فساد اثری نخواهد داشت”.
پورمحمدی ادامه داد: “اما درعین حال، میزان مجازات اعدام و تعداد اعدام محل بحث است که باید روی آن بیشتر کار شود و از نظر صاحبنظران این حوزه بیشتر بهره برد”.